V Cayman Pharma s.r.o. se sídlem ul. Práce 657, 27711 Neratovice, IČ 26499258 (dále také „Cayman Pharma“) dbáme na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně a transparentně.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba, a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, plnění našich smluvních závazků, zpracování našimi dodavateli (jako jsou techničtí, účetní a právní poradci), nebo ochrana našich zájmů.

V některých případech můžeme vaše osobní údaje předat ve vašem zájmu jednorázově, v nezbytném minimálním rozsahu za dodržení přiměřených opatření s přihlédnutím ke všem okolnostem předání, členům koncernu Cayman Chemical Company výhradně za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo vaší poptávky, a to i mimo území EU.

Podmínky ochrany a zabezpečení

S osobními údaji nakládáme za následujících podmínek:

Informace o používání stránek www.caymanpharma.cz, včetně navštívených stránek, použité technologie (operační systém, prohlížeč atd.) a demografických údajů uživatelů, včetně, věku, pohlaví a zájmů, shromažďujeme prostřednictvím služby Google Analytics, která využívá identifikační soubory cookie a sleduje návštěvnost webových stránek. Tyto informace shromážděné o používání našich webových stránek se používají výhradně k vylepšení stránek a k lepšímu poskytování služeb. Pokud se chcete odhlásit ze sledování Google Analytics, můžete tak provést pomocí doplňku Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Naše webové stránky využívají k rozpoznání opakovaného používání našich webových stránek stejným uživatelem soubory cookies, tedy malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá ve vašem zařízení a které se používají k vylepšení našich webových stránek a služeb. Ve většině případů se jedná o tzv. „session cookies", které jsou odstraněny, jakmile opustíte naše webové stránky. Do jisté míry však tyto soubory cookie předávají informace, které se používají k automatickému rozpoznání prostřednictvím adresy IP uložené do souborů cookie. Instalování souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů těchto jiných stránek. Doporučujeme vám, abyste se při opuštění našeho webu seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů těchto dalších odkazovaných webů.

Přístup k wifi pro návštěvy: Je-li pro přístup návštěvníků k síti WiFi k dispozici přístup založený na individuálním přístupovém oprávnění s omezenou platností, jsou přístupy pro účely ochrany majetku společnosti Cayman Pharma a pro plnění případných povinností vůči orgánům státní správy přístupy logovány (není zaznamenáván obsah komunikace).

Vaše práva

Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů:

Domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je ÚOOÚ, www.uoou.cz

Kam se můžete obrátit?

Můžete se na nás obracet na GDPR nebo na adrese sídla naší společnosti:

Cayman Pharma. s r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice

Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice