Kontakt Cayman Pharma

Obchodní jméno

Cayman Pharma s.r.o.

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Den zápisu

2001-12-17

IČO

26499258

DIČ

CZ26499258

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 86011.

Jak se k nám dostanete?

hlavní vrátnice Spolany
Klikněte na QR kód nebo ho naskenujte mobilním telefonem pro navigování:

Mapy a popis cesty ke společnosti Cayman Pharma s.r.o., Neratovice, Česká Republika

Email

Finanční ředitel

Ředitelka pro jakost

Ředitelka výzkumu a vývoje

Sociální síte

Facebook

LinkedIn

entrance
                gate

cayman pharma building

parking area

Doručovací adresa

Cayman Pharma. s r.o. · ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice

Telefon a email

Management
(+420) 313 033 155
Finanční oddělení
(+420) 313 033 155
Obchodní oddělení
(+420) 313 033 155
Personální oddělení (HR)
(+420) 313 033 155
Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice