Logo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO DODAVATELE

Společnost Cayman Pharma s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na akci

„Dodavatel VZT a MaR pro destilovnu“

1. Záměr:

Dodávka a montáž VZT zařízení a MaR pro projekt rekonstrukce destilovny a příručního skladu hořlavých kapalin.

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsažených v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných závazných norem.

2. Dodávka zahrnuje:

Dodávka a montáž VZT zařízení a MaR pro projekt rekonstrukce destilovny a příručního skladu hořlavých kapalin.

* Dokumentaci pro provedení stavby (DPS)

* Kompletní dodávka stavby VZT a MaR v termínech 9-11/2018

* Kompletní dodávka MaR včetně kalibrací čidel a implementace do PC systému CP

* Protokoly o zaregulování VZT pro kolaudaci

* Kompletní dokumentaci skutečného stavu

* Kooperace při jednání pro získání souhlasu s používáním stavby

3. Datum vyhlášení výběrového řízení: 26. 6. 2018

4. Termín ukončení příjmu nabídek: 17. 7. 2018 10:00 hod.

5. Předpokládaný celkový investiční rozpočet dodávky: 3 mil. Kč.

6. Kontaktní adresa:

Zadávací dokumentaci lze vyžádat na adrese:
Nabídky uchazečů lze zaslat na adresu:
Cayman Pharma s.r.o.
Výběrové řízení VZT a MaR destilovna
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
nebo lze zaslat elektronicky
Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice