Historie

Společnost Cayman Pharma vznikla v říjnu 2006 spojením dvou firem z velmi rozdílných částí světa. Obě firmy ovšem spojují jedinečné zkušenosti v oboru prostaglandinové chemie. Jednou z firem byla Cayman Chemical, výzkumná biochemická společnost, globálně uznávaná jako odborník na chemii lipidů. Druhou z firem byla NeraPharm, firma působící od konce 70. let minulého století v areálu Spolany severně od Prahy, která fungovala jako nezávislý právní subjekt od roku 2002. NeraPharm byl vytvořen v době sovětské hospodářské nadvlády a centrálního plánování. Jejím cílem, kterého se podařilo velkou měrou dosáhnout, bylo zavedení nezávislé výroby důležitých veterinárních prostaglandinů pro celý východní blok. Firma Cayman vznikla pouze několik let později, v roce 1980. Vize firmy Cayman, kterou se také podařilo naplnit, bylo prokázat, že v korálech se vyskytující prostaglandiny by mohly být cennou a mnohostrannou surovinou. Firma Cayman brzy začal prodávat široký sortiment extrémně čistých a hodnotných prostaglandinových standardů, díky zaměření na zákazníky z výzkumu místo na humánní a veterinární trh.

Firma Cayman Pharma představuje spojení téměř 60 let zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. NeraPharm přináší do nové společnosti hluboké porozumění výroby dle zásad Správné Výrobní Praxe dle standardů FDA a EMEA, a mnoho let zkušeností v oboru výroby farmaceutických léčivých látek. Česká firma také poskytla firmě Cayman obrovský nárůst výrobní kapacity. Firma Cayman, na druhou stranu, přinesla detailní znalost jak oblasti výzkumu, tak metod Správné Výrobní Praxe pro nejpokročilejší prostaglandinové sloučeniny. Do sortimentu firmy Cayman patří potenciální léčiva pro nové indikace, jako například zelený oční zákal, mužské a ženské sexuální poruchy a pulmonární hypertenze.

Firma Cayman Pharma se bude intenzivně snažit využit své společné výrobní operace dle zásad Správné Výrobní Praxe, uplatňované v EU a USA, pro zajištění toho, aby zákazníky poptávané prostaglandiny byly náležitě certifikovány a včas dodány.

Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice

Prodej: (+420) 315 664 381
Prodej-Fax: (+420) 315 665 384