Cayman Pharma

Dinoprostone

• Pohled k tisku Dinoprostone
Obecný název Prostaglandin E2 (PGE2)
Obchodní název Cervidil™, Prostin E2
Chemický název 9-oxo-11α,15S-dihydroxy-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid
Číslo CAS 363-24-6
(+420) 315 664 465
Cayman Pharma. s r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
All contact information
© 2016 Cayman Pharma