Cayman Pharma

Politika kvality, environmentu a ochrany zdraví při práci společnosti Cayman Pharma

Cayman Pharma s.r.o se zabývá výrobou léčivých látek a dalších speciálních chemikálií. Jako chemický a farmaceutický podnik si je společnost vědoma dopadu svých činností na kvalitu výrobků, na životní prostředí a zdraví zaměstnanců a zavazuje se je řídit s cílem neustálého zlepšování.

Jako normu pro zavedení a udržování integrovaného systému managementu si společnost zvolila mezinárodní standardy ISO 9001 v oblasti kvality (dále QMS), ISO 14001 pro řízení ochrany životního prostředí (dále EMS) a specifikaci OHSAS 18000 pro zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále SMS). Integrovaný systém managementu se týká všech oblastí činnosti společnosti.

V rámci této politiky se Cayman Pharma s.r.o zavazuje:

Od všech zaměstnanců společnosti výkonné vedení očekává přijetí zásady, že naplňování výše uvedených principů a cílů patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnosti.

(+420) 315 664 465
Cayman Pharma. s r.o.
ul. Práce 657
277 11 Neratovice
All contact information
© 2016 Cayman Pharma