Kontakt Cayman Pharma

Obchodní jméno

Cayman Pharma s.r.o.

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Den zápisu

2001-12-17

IČO

26499258

DIČ

CZ26499258

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 86011.

Cesta do sídla společnosti

ul. Ke Spolane
Spolana’s area main gate
277 11 Neratovice

Mapy a popis cesty ke společnosti Cayman Pharma s.r.o., Neratovice, Česká Republika

Email

Obchodní ředitel

Finanční ředitel

Provozní ředitel

Ředitelka pro jakost

Zastupující ředitelka pro výzkum a vývoj

entrance
                gate

cayman pharma building

parking area

Doručovací adresa

Cayman Pharma. s r.o. · ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice

Telefon a fax

Management
Telefon
(+420) 315 664 465
Fax
(+420) 315 663 425
Technická podpora
Telefon
(+420) 315 665 771
(+420) 315 665 360
Fax
(+420) 315 663 425
Obchodní oddělení
Telefon
(+420) 315 665 360
Fax
(+420) 315 665 384
Distribuce Cayman Chemical
Mobil
(+420) 736 505 902
Telefon
(+420) 315 665 772
Cayman Pharma

Cayman Pharma. s r.o.

ul. Práce 657 · 277 11 Neratovice

Prodej: (+420) 315 664 381
Prodej-Fax: (+420) 315 665 384